• Vị trí đang tuyển: Chúng tôi đang tuyển Cộng tác viên kinh doanh online, bạn có quan tâm? Xem chi tiết

NGƯỜI SÁNG LẬP

VŨ BÙI HOÀNG NGUYÊN

 

Chuyên môn trong lĩnh vực viễn thông và có gần 12 năm làm việc tại FPT. Ông cũng từng đảm trách qua các công việc quản lý và chịu trách nhiệm cho việc mở rộng một số chi nhánh cho công ty FPT TELECOM tại khu vực miền Trung.
   

Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực phần mềm.
Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính và thuế và là
Co-Founder cho M&N Incomtax Inc tại Canada.