• Vị trí đang tuyển: Chúng tôi đang tuyển Cộng tác viên kinh doanh online, bạn có quan tâm? Xem chi tiết

ĐỒNG SÁNG LẬP

NGUYỄN MINH HÙNG

 

Tốt nghiệp cử nhân lĩnh vực Điện và Máy tính trường Đại học Kỹ thuật và Kinh tế Budapest cùng với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tích hợp hệ thống cho CISCO Systems, ông Hùng nhận ra được nhu cầu đa dạng của khách hàng.Từ đó, ông quyết định tham gia vào Công ty Cổ phần IDTEK với vai trò đồng sáng lập.
   

2019: Thành lập Công ty SenSecures, đơn vị cung cấp dịch vụ An toàn thông tin và An ninh mạng chuyên nghiệp.
2002 - 2008: Tham gia vào nhiều dự án của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) như: mở rộng VNN mạng Internet, xây dựng trên toàn quốc MAN IP / MPLS mạng và Hệ thống Call Center.
2001: Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông DTS.
1995: Trưởng đại diện Việt Nam của ITS, đối tác đầu tiên tại Việt Nam chuyên bán các sản phẩm của CISCO cho khách hàng Việt Nam đầu tiên - VNPT Hồ Chí Minh.