• Vị trí đang tuyển: Chúng tôi đang tuyển Cộng tác viên kinh doanh online, bạn có quan tâm? Xem chi tiết

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÝ ANH TUẤN

 

Trước khi thành lập Công ty Cổ phần IDTEK, ông đã từng làm việc tại Tập đoàn FPT trong 25 năm và tham gia nhiều khóa đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo nhằm bồi dưỡng và nâng cao kiến thức chuyên môn. Ông từng đảm nhận nhiều chức vụ cấp cao như: Phó giám đốc, Giám đốc FIS12 - FPT; Giám đốc FIS ENT; Tổng giám đốc FIS South.
   
2012 - hiện tại: Thành lập Công ty Cổ phần IDTEK - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2003 - 2006: Giảng viên thỉnh giảng của Khoa CNTT Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp.HCM và Đại học Hồng bàng.
2003: Thạc sỹ Công nghệ Hệ thống loại giỏi– Đại học Hoàng gia Úc RMIT (Master of System Engineering – RMIT).